Wat is NVFB-ZwangerFit®

NVFB-ZwangerFit® is een eigentijdse cursus voor de zwangere vrouw en de pas bevallen vrouw en haar partner. In deze vernieuwde opzet van zwangerschapsbegeleiding is de jarenlange ervaring op het gebied van de zwangerschapsgym gebundeld met de laatste inzichten over peripartum bekkenpijn en de kennis van de bekkenbodem(dys)functies. Dit alles oefenbaar gemaakt met basiselementen uit de aerobic en de fitness. Door de specifieke deskundigheid en de signaleerfunctie van de NVFB-ZwangerFit® docent kan de actieve vrouw in haar zwangerschap en in de periode daarna, zo optimaal mogelijk begeleid worden.

NVFB-ZwangerFit® heeft een aantal specifieke kenmerken die bijdragen aan de eigenheid en merkbekendheid van het produkt en een duidelijk onderscheid maken met andere vormen van zwangerschapsbegeleiding op de markt:

NVFB-ZwangerFit® is bedoeld voor de actieve vrouw in haar hele peripartum periode. De zwangere vrouw kan al vanaf de 16e week van haar zwangerschap tot aan haar bevalling meedoen met NVFB-ZwangerFit®. Voordeel hiervan is dat de fitheid en spierkracht van alle spieren langer behouden blijft en er al relatief vroeg in de zwangerschap preventief getraind kan worden met bekken- en bekkenbodemspieren. Advies betreffende bekken en bekkenbodem kan eveneens al in een vroeg stadium van de zwangerschap worden gegeven.

Postpartum kan er al vanaf 4 tot 6 weken na de bevalling geoefend worden tot, indien gewenst, 9 maanden na de bevalling. Zo kan iedere vrouw oefenen zolang het haar nodig lijkt, eventueel in overleg met haar NVFB-ZwangerFit® docent.

De actieve NVFB-ZwangerFit® lessen kunnen voor zowel zwangere vrouwen als pas bevallen vrouwen tegelijk zijn. De indeling hiervoor is afhankelijk van de duur van de zwangerschap of van de tijd na de bevalling en van de opzet van de NVFB-ZwangerFit® docent. Iedereen die zich opgeeft voor NVFB-ZwangerFit® krijgt een intake. Dit geldt voor de eerste deelname aan de NVFB-ZwangerFit® les prepartum en postpartum.

NVFB-ZwangerFit® heeft een scheiding van actieve lessen en theorie lessen in de verhouding 3:1. De zwangere vrouw of de pas bevallen vrouw kan zo elke actieve les volgen en alleen deelnemen aan die theorie les die aansluit bij haar behoefte op dat moment. De theorie onderwerpen wisselen.

De actieve lessen NVFB-ZwangerFit® hebben een vaste opbouw: eerst is er aandacht voor de warming up en lichte fitheidtraining ter verhoging van de conditie. Daarna wordt gericht geoefend op versterking en coördinatie van diverse spieren. Speciale aandacht wordt besteed aan coördinatie, stabilisatie en spierversterking van het bekken en de bekkenbodem. Er wordt geëindigd met ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen.

De theorie lessen NVFB-ZwangerFit® geven een waardevolle aanvulling betreffende kennis overdracht en uitleg. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de zwangerschap, baring en de periode na de bevalling komen aan bod, uitgebreid met specifieke kennis op het gebied van de functie en mogelijke functiestoornissen van het bekken en de bekkenbodem en het houdings- en bewegingsapparaat.

NVFB-ZwangerFit® biedt de oefeningen op muziek aan. Het is geen aerobic les voor zwangeren, maar een actief oefenen met zorgvuldig gekozen muziekgebruik als toevoeging. Er wordt gebruik gemaakt van basis elementen uit de fitness en de aerobic. Afhankelijk van de mogelijkheden kan in de actieve NVFB-ZwangerFit® lessen gebruik gemaakt worden van fitness apparatuur of klein oefenmateriaal.

NVFB-ZwangerFit® is een nieuw product van de fysiotherapeut die werkzaam is in de pre- en postpartum gezondheidszorg. NVFB-ZwangerFit® is een beschermde titel en alleen voorbehouden aan fysiotherapeuten die een geregistreerde NVFB-ZwangerFit® opleiding hebben gevolgd, of aan geregistreerde bekkenfysiotherapeuten. Het product is ontwikkeld in opdracht van de NVFB.